SPORTSKO-MEDICINSKO TESTIRANJE

SPORTSKO-MEDICINSKO TESTIRANJE
PRVA ERGOSPIROMETRIJA U CRNOJ GORI

уторак, 30. септембар 2014.

четвртак, 17. јул 2014.

PRVI PUT U CRNOJ GORI POČINJE ERGOSPIROMETRIJSKO TESTIRANJE SPORTISTA I REKREATIVACA U ORGANIZACIJI UDRUŽENJA SPORTSKE MEDICINE CRNE GORE I PRIVATNE KARDIOLOŠKE AMBULANTE „KARDIO LAB” IZ PODGORICE


PRVI PUT U CRNOJ GORI POČINJE ERGOSPIROMETRIJSKO TESTIRANJE SPORTISTA I REKREATIVACA U ORGANIZACIJI UDRUŽENJA SPORTSKE MEDICINE CRNE GORE  I PRIVATNE KARDIOLOŠKE AMBULANTE „KARDIO LAB” IZ PODGORICE

 

 

Kardio Lab kao  visokospecijalizovana kardiološka ambulanta sa kardiolozima dr Natašom Beladom i dr Sinišom Dragnićem uz podršku Prvog Savjetovališta za sportiste i rekreativce Udruženja sportske medicine Crne Gore počinju sa funkcionalnim testiranjima sportista i rekreativaca u Crnoj Gori.  U kardiološkoj ambulanti KARDIO LAB instaliran je savremeni ergospirometrijski sistem koji osigurava direktno „on line“ praćenje i naknadnu analizu ventilacijskih i metaboličkih parametara. Na osnovu ovakvog testiranja i praćenja dobija se niz izmjerenih i izvedenih parametara, pomoću kojih se utvrđuje nivo funkcionalnih sposobnosti, individualne trenažne zone (objektivni trenažni parametri za planiranje i programiranje trenažnog procesa), procjena zdravstvenog statusa, kao i kontraindikacije ili limitirajući faktori za bavljenje sportsko - rekreativnim aktivnostima.

 

Ergospirometrijski test se smatra zlatnim standardom u testiranju funkcionalnih sposobnosti neaktivnih osoba, rekreativaca i vrhunskih sportista, na osnovu kojih se ocjenjuje nivo utreniranosti i programira vježbanje u nastupajućem periodu.

 
 

 

Tokom ergospirometrijskog testa precizno se mjere važni parametri fizičke forme (prije svega aerobne sposobnosti) kao što su maksimalna potrošnja kiseonika (vo2max), ventilatorni prag (vt) ili ekonomičnost rada (we).

Ergospirometrija se zasniva na principu tzv. Spirometrije otvorenog kruga – zapremina udahnutog kiseonika se mjeri upotrebom turbine, a na izdisajnoj strani određuju frakcije gasova i utvrđuju koncentracija kiseonika i ugljen-dioksida. Upotrebom haldan-fick-ove jednačine dobijamo vrednost potrošnje kiseonika za vrijeme vježbanja. Test se najčešće sprovodi na pokretnoj traci i prosečnog je trajanja od 8 do 12 minuta.

Na temelju ergospirometrijskih parametara vrši se:
1. Procjena zdravstvenog statusa (kardiovaskularnog, pulmonalnog i metaboličkog sistema)
2. Utvrđivanje apsolutne ili relativne kontraindikacije za bavljenje fizičkom aktivnošću
3. Procjena funkcionalnih sposobnosti
4. Određivanje individualnih pulsnih trenažnih zona
5. Određivanje vrste, intenziteta i obima treninga za što efikasnije postizanje željenih ciljeva
6. Praćenje efekata treninga
7. Rano prepoznavanje talentovane  djece i pravilno usmjeravanje djece u odgovarajući sport 

Sjedište našeg centra je u Sjevernoj tribini gradskog stadiona u Podgorici ,  u ulici Vaka Đurovića  bb, a pregled možete zakazati putem telefona 067 522 284  ili putem mejla sportskamedicinacg@yahoo.com

понедељак, 30. јун 2014.

Proteini.si i Udruženje sportske medicine Crne Gore potpisali memorandum o saradnji

 
 
 
Direktor Proteini.si Crna Gora Vladan Šljukić i Udruženje sportske medicine Crne Gore (Prvo Savjetovalište za sportiste i rekreativce) koje zastupa gosp. Vasilije Stijepović, prof., su danas u Podgorici potpisali memorandum o saradnji kojim... potvrđuju svoju opredjeljenost za razvoj crnogorskog sporta kao i afirmaciju zdravlja i zdravih stilova života u Crnoj Gori, a u cilju jačanja kapaciteta zdravstvene zaštite sportista i rekreativaca, njenoj afirmaciji i približavanju međunarodnim standardima, strane su se usaglasile o saradnji na poljima od zajedničkog interesa i to:

- Razvoju kapaciteta za istraživanje u sportskoj ishrani i suplementaciji sportista i rekreativaca

- Realizaciji programa kontinuirane edukacije

- Promociji preventivnih sportsko medicinskih pregleda za sportiste i rekreativce

- Unapređenju međunarodne saradnje

- Borbi protiv dopinga u sportu

Prva akcija Proteini.si Crna Gora i Udruženja sportske medicine Crne Gore kreće već od sjutra te vas pozivamo da nas pratite!
See More

понедељак, 19. мај 2014.

JOŠ JEDNA AKCIJA UDRUŽENJA SPORTSKE MEDICINE CRNE GORE NA PROMOCIJI ZDRAVIH STILOVA ŽIVOTA


Internacionalna policijska asocijacija IPA - Sekcija Crna Gora , u saradnji sa Udruženjem sportske medicine Crne Gore i Udruženjem fizioterapeta Crne Gore organizovala je danas sportsko rekreativnu manifestaciju , u park šumi u Tološima (t...rim staza). Posjetioci su se oprobali u različitim sportskim disciplinama kao i iskoristili priliku da izmjere krvni pritisak, odrede indeks tjelesne mase i dobiju besplatne savjete ljekara i fizioterpeuta.
  

субота, 19. април 2014.

USKORO I PSIHOLOŠKA PODRŠKA SPORTISTIMA I REKREATIVCIMA U CRNOJ GORI U PRVOM SAVJETOVALIŠTU ZA SPORTISTE I REKREATIVCE
Kada je riječ o sportu, možemo reći da se poimanje istog nekada i sad značajno razlikuju. Nekada, jedini preduslov za sportski uspjeh bila je fizička spremnost. Danas, u  formiranju profila vrhunskog sportiste pored najkvalifikovanijih trenera i optimalnih tehničkih uslova za rad, značajnu ulogu igraju menadžment, marketing, mediji, razne grane medicine, nutricionizam i psihologija.
Grana psihologije koja se bavi sportom, a u čijem fokusu je mentalni status sportiste, ključ je za prevazilaženje poteškoća i ostvarivanje punog sportskog potencijala pojedinca ili tima. Kod nas, još uvijek, značaj pružanja psihološke podrške sportistima nije prepoznat kao jedan od ključnih faktora, koji u konstalaciji sa talentom i optimalnom fizičkom spremom garantuje uspjeh.

Smanjena motivacija, neadekvatna kontrola emocija, problemi sa samopuzdanjem, pad koncentracije i pažnje tokom igre, bolja igra na treningu nego na takmičenju, loša komunikacija u timu, ravnodušnost ili izgaranje, samo su neki od problema koji nastaju pod dejstvom psiholoških faktora.
Udruženje sportske medicine Crne Gore prepoznalo je potrebu za pružanjem psihološke podrške sportistima u procesu aktualizacije njihovih potencijala i ostvarivanju što boljih rezultata.
Apelujemo na sve zainteresovane trenere, sportske timove, sportiste koji svoje ime grade u individualnim sportovima, kao i na rekreativce, da ostvare značajnu prednost u odnosu na konkurenciju uključivanjem psihološke komponente i ojačavanjem psihološkog statusa. U razgovoru sa psihologom otkrijte prirodu problema koji utiču na rezultat vaše igre, a koji se ne mogu dovesti u vezu sa fizičkom spremom, kondicijom, taktikom ili uigranošću tima.

Napravimo razliku između dobrog i vrhunskog sportiste. Prelomimo rezultat u našu korist onda kada je to najbitnije i najteže!

                                                                                                   Dipl. psiholog Jovana Kaluđerović